2022-07-10T16:54:03+02:00

Sebalog N-3

Loggery frekvence a úrovně šumu s GSM přenosem pro akustický zónový monitoring