2022-07-10T16:20:00+02:00

Sebalog D-3

Univerzální datalogger s GPRS přenosem

2022-07-10T16:20:34+02:00

Sebalog P-3-1

Logger tlaku pro přímé měření ve vodovodní síti

2022-07-10T16:59:42+02:00

Sebalog P-3-Mini

Malý logger pro měření tlaku a záznam tlakových rázů

2022-11-10T22:00:48+01:00

UDM 300

Pokoročilý přenosný ultrazvukový průtokoměr s vysokou přesností měření

2022-07-10T16:22:46+02:00

SebaFlow BAT

Neinvazivní permanentní měření průtoku na velkých potrubích s bateriovým provozem