Correlux C-3

Hybridní korelátor k detekci úniků ve vodovodních sítích

Correlux C-30

Ekonomicky výhodný systém k lokalizaci úniků vody

PAM Hydro-3

Hydrofony na vodovodní přivaděče a plastová potrubí