2022-07-10T16:22:46+02:00

SebaFlow BAT

Neinvazivní permanentní měření průtoku na velkých potrubích s bateriovým provozem