První hybridní korelátor k detekci úniků ve vodovodních sítích

Klíčové vlastnosti:

  • Jednoduché ovládání přes dotykový displej nebo multifunkční otočný ovladač
  • Současná on-line a off-line korelace
  • Dlouhá provozní doba, bezkontaktní induktivní nabíjení senzorů a vysílačů
  • Bodové dohledání s využitím multi-sensorů nebo půdního mikrofonu
  • Skvělý na plastová a velmi dlouhá potrubí
  • Multi-korelace bez nutnosti zadávání parametrů potrubí
  • Využívání GPS technologie pro mapování, měření vzdáleností a navigaci

Hybridní korelátor Correlux C-3 slouží k lokalizaci úniků v rozvodech pitné vody. Tlak vody vytváří v místě úniku šum, který je přenášen potrubím na všechny strany.

Tyto šumu jsou snímány, zesilovány a bezdrátově přenášeny do korelátoru pomocí senzorů (piezo-mikrofonů s vysílači, hydrofonů, multi-senzorů), které jsou umístěny na dotyková místa potrubí (ventily, hydranty atd.).

Correlux C-3 signály z jednotlivých senzorů vzájemně porovnává (koreluje) a přesně vypočítává vzdálenost k místu úniku na základě časového zpoždění signálů, vzdálenosti mezi senzory a rychlosti šíření v potrubí.

Následně je možné provést bodové dohledání povrchovým odposlechem s využitím půdního mikrofonu např. PAM W-2 nebo pomocí multi-senzorů rozmístěných nad potrubím.

Stáhnout brožuru
Návod k obsluze Correlux C-3

Firmware COR C-3

FW_COR_C-3-868-433_V2-010 — (1.2 MB)

Firmware PT-3

COR_PT-3_868_433_V002_011 — (78.5 KB)

PC software CorreluxView

CorreluxView3 v. 1.5.3 — (82.0 MB)