Correlux C-30 – Ekonomicky výhodný systém k lokalizaci úniků vody

3 funkce v 1 systému:

  • Předměření úniku
  • Multi-korelace až s 8 multisenzory
  • Měření rychlosti šíření
  • Bodové upřesnění místa úniku povrchovým odposlechem
  • Systém může pracovat s neomezeným počtem multisenzorů
  • GPS a mapové funkce
  • Induktivní nabíjení multisenzorů

Systém Correlux C-30 je cenově dostupný off-line multifunkční systém, využívající univerzální multi-senzory MS-3, které jsou již osvědčené v hybridním korelátoru Correlux C-3. Systém Correlux C-30 v sobě zahrnuje všechny funkce potřebné k lokalizaci úniků vody.

Libovolný počet inteligentních multisenzorů může plnit funkci tzv. předměření pro identifikaci poruchových úseků v síti. Mutlisenzory jsou rozmístěny na dotykových místech v síti a poté buď v reálném čase nebo off-line provádí měření a vyhodnocení frekvence, úrovně a ESA hodnoty snímaného šumu. Na základě těchto údajů je snadné určit poruchový úsek.

Correlux C-30 dále plní funkci off-line multi-korelátoru, kdy je možné provést pomocí vzájemné vícebodové korelace současně až 28 korelačních výsledků. Pro zpřehlednění situace měření je možné využít GPS a mapových funkcí. Samozřejmostí je měření rychlosti šíření zvuku v potrubí.

A do třetice slouží multi-senzory také jako půdní mikrofony pro povrchový multi-odposlech,za účelem bodového upřesnění místa úniku v posledním kroku vyhledávání skrytého úniku.

Ovládání systému je prováděno pomocí univerzálního rádiového rozhraní Log RI a PC software CorreluxView3.

Systém Correlux C-30 je dále možné rozšířit o multisenzory MS-3 Hydro, které ve spojení s hydrofony PAM Hydro-2 nebo PAM Hydro-3 slouží k měření na plastových potrubích nebo na potrubích velkých průměrů a vzdáleností.