TDR1000/3P – Jednokanálový reflektometr 

Klíčové vlastnosti:

 • Jednoduchá a intuitivní obsluha
 • Rozsah měření od 1 m do 5 km
 • Dva pohyblivé kurzory
 • Velké krokosvorky pro měření na nn kabelech
 • Ultra krátký impuls 2 ns pro identifikaci blízkých poruch pod hranicí 1 metru
 • Funkce HOLD pro přidržení křivky, umožňující srovnávání měření
 • Krytí IP54 zaručující schopnost provozu v terénu
 • Nastavení klíčových parametrů pro úspěšné vyhodnocení měření

Reflektometr TDR1000/3P je jednokanálový reflektometr pro lokalizaci poruch na metalických kabelech. Na principu odrazu pulzu od impedanční anomálie mezi dvěma kabelovými žílami umožňuje zaměřit zkrat a roztržení žil kabelu. V závislosti na stavu porušení je tak možné reflektometrem zaměřit i porušenou kabelovou spojku, zlomení či naseknutí kabelu atp.

Model TDR1000/3P umožňuje nezávislé nastavení dvou kurzorů ve vykreslené křivce. První kurzor zpravidla označuje začátek měření a druhý označuje místo impedanční anomálie. Pohyb prvním kurzorem je ale možné použít i při práci s tzv. kabelovým bajpásem anebo když je třeba odměřit jednu anomálii od druhé.

Rozlišovací schopnost reflektometru je zpravidla 1 m až 5 km. Zaměření velmi blízkých poruch do vzdálenosti 1 m po připojení je pak závislé na jejich charakteru, tedy ohmickém stavu.

TDR1000/3P má funkci HOLD, kterou lze použít pro trvalé vykreslení jedné křivky měření na obrazovce a následně její překrytí druhou křivkou. Tuto funkci je vhodné využít při porovnávání měření mezi více kabelovými páry žil.

V menu nastavení lze u modelu TDR1000/3P nastavit:

 • čtyři výstupní impedance 25, 50, 75 a 100
 • velocity faktor od 0,2 do 0,99
 • zesílení signálu ve třech stupních
 • nastavení rozsahu
 • šířka pulzu od 2 ns do 4 000 ns