vLoc3 RTK-PRO

Klíčové vlastnosti: 

 • První RTK-GNSS přístroj pro geodetické zaměřování s funkcí lokátoru tras
 • Plně integrovaný RTK GNSS
 • Lokalizace a mapování jednou rukou
 • Cloudová správa dat
 • Geodetická přesnost GNSS i vytyčení sítě
 • Zjednodušené režimy určování poloh
 • Snižuje potřebu vybavení v terénu

Přijímač vLoc3 RTK-Pro je první z lokátorů, který umožňuje přesné geodetické zaměření bodů pomocí RTK GNSS a současnou lokalizaci inženýrských sítí. Pomocí interního mobilního modulu 4G LTE má uživatel možnost připojit se k vysílačům NTRIP RTK (Real-Time Kinematic), které poskytují korekce RTCM 3. Uživatel může využitím těchto korekcí shromažďovat jak údaje o trase inženýrské sítě, tak i geografickou polohu sítě, zájmových bodů nebo ploch s přesností umožňující využití dat v GIS.
RTK-Pro využívá přívětivé a intuitivní uživatelské rozhraní formou srozumitelných obrazovek. Obsluha jednoduše stisknutím tlačítka potvrdí naměřená data a poté vyrovná elektronickou vodováhu. Po vyrovnání se data automaticky uloží. Všechna naměřená data jsou ukládána do přijímače nebo mohou být automaticky odesílána do cloudu. Zde jsou k dispozici pro kontrolu a export do externích mapovacích programů.
Přijímače řady vLoc3 jsou jednoduše uživatelsky konfigurovatelné. Obsahují klasický trasovací režim, všechny nové 3D lokalizační režimy vč. 3D lokalizace sond a markerů, a také režim vyhledání kabelové poruchy. Rozsah aktivních frekvencí je od 98 Hz do 200 kHz včetně SD i SIS frekvencí. Uživatel si může také aktivovat vizuální a vibrační alarmy, které ho budou varovat před mělce uloženými kabely, přetížením přijímače, nadzemními kabely a nadměrným kývavým pohybem přijímače.

Režimy trasování: 

 • Klasický režim s bargrafem MAXIMA, šipkami MINIMA, kompasem, měření hloubky, signálního proudu
 • 3D vektorový režim pro vytyčení sítě z boční vzdálenosti v poloze přijímače mimo hledané sítě
 • 3D mapový režim zobrazuje hledanou síť jako linii v půdorysném pohledu. Vhodný do silně zasíťovaných míst.
 • 3D LiveScan režim slouží k okamžitému zobrazení deformace MAXIMA a MINIMA signálu
 • 3D režim sonda pro přesné určení polohy sondy, a to i v situacích, kdy přijímač není v pozici nad sondou