vLoc3D-Pro

Klíčové vlastnosti:

 • Dvě soustavy 3D cívek pro 3D detekci v jakékoliv pozici přijímače
 • Nové režimy pro optimální odezvu – vektorový, LiveScan a mapový režim
 • Současné měření signálního proudu a hloubky uložení
 • Volitelná přídavná anténa pro lokalizaci markerů
 • Kontinuální zobrazení tří úrovní míry deformace přijímaného signálu ve všech režimech
 • Funkce SignalDirection (frekvenční harmonický pár) pro rozlišení souběžných vedení
 • Schopnost vysílače vysílat současně do trasovaného vedení tři harmonicky nezávislé, samostatně detekovatelné trasovací frekvence
 • Funkce vyhledání plášťové poruchy kabelu ve dvou jedinečných inovovaných režimech
 • Perfektně čitelný velký barevný displej současně zobrazující všechny potřebné ukazatele pro přesné trasování
 • Volitelný GPS modul pro zápis souřadnic trasovaného vedení
 • Dálkové ovládání vysílače z přijímače
 • Vibrační alarm upozorní na nestandardní podmínky přijímače

Řada lokátorů vLoc3D-Pro je vhodná pro maximálně spolehlivé, přesné a jednoduché trasování podzemních kabelů a potrubí. Přístrojová řada vLoc3D-Pro se vyznačuje mimořádně výhodným poměrem nabízených parametrů / cena. Intuitivní ovládání, užitečné funkce a špičkové parametry ocení profesionál, pro kterého je trasování kabelů a potrubí pravidelnou činností, ale také příležitostný uživatel.

vLoc3D-Pro nabízí osvědčené funkce pravo-levého navádění nad vedení, současné zobrazení maxima a minima signálu, funkci SignalDirection pro jednoznačné rozlišení souběžných vedení při vytyčení kabelů, dále funkci směrového kompasu navádějící nad průběh trasy a současné měření hloubky uložení a velikosti signálního proudu.

Na výběr jsou 3 typy generátorů s výkonem 1 W, 5 W a 10 W, každý uživatel si tak může sestavu vLoc3D-Pro nakonfigurovat podle svých požadavků. Vysílač 5 a 10 W navíc umožňuje současně vysílat do trasovaného vedení tři zcela harmonicky nezávislé, samostatně detekovatelné trasovací frekvence. Tato funkce tak obsluze umožňuje zvolit si v terénu vždy tu nejoptimálnější frekvenci pro vyhledávání, a to bez nutnosti měnit nastavení vysílače.

Model vLoc3D-Pro nabízí tři nové režimy:

Vektorový režim trasování, který umožňuje přesné vytyčení trasy vedení také v případě, že nemůžete jít s lokátorem přímo nad hledaným vedením. Velice účinný je tento režim při lokalizaci vedení ve vozovce, pod zaparkovanými vozy, při průchodu zahrádkami apod. Vektorový režim vám přes tyto překážky zobrazí boční vzdálenost od průběhu trasy a navíc také hloubku uložení. I ve vektorovém režimu je měřena míra deformace elektromagnetického pole. Kruhový symbol označující pozici trasy mění barvu dle deformace pole – zelená, modrá a červená.

Mapový režim je další nový lokalizační režim, ve kterém je trasa vedení zobrazena jako linie na půdorysném mapovém zobrazení. V každém okamžiku je tak vidět liniové zobrazení polohy a směru vytyčovaného vedení, trasování se tak výrazně zrychluje. I zde je průběžně detekována míra deformace elektromagnetického pole, a to v podobě zeleného, modrého nebo červeného zabarvení linie.

LiveScan režim zobrazuje v reálném čase průběh maxima a minima přijímaného signálu nad vedením. Umožňuje tak přesně a spolehlivě identifikovat tvar deformace pole v důsledku souběžných vedení a tím určit správnou pozici hledaného vedení. LiveScan režim tak napomáhá eliminovat nepřesné vytyčení v důsledku souběžných vedení.

Vysílač lokační sady vLoc-5000 má výkon 10 W, je tedy vhodný na delší trasy kabelů a metalických potrubí. Navíc umožňuje současně vysílat do trasovaného vedení tři zcela harmonicky nezávislé, samostatně detekovatelné trasovací frekvence.

Nově je také možné pomocí volitelného příslušenství Marker adaptéru model vLoc3D-Pro rozšířit o funkci detekce polohy a hloubky uložení markerů. Vznikne tak kombinovaný multifrekvenční lokátor vedení a markerů.